خلاصه ای از کتاب بی‌حد و مرز

اول نوشته توضیح بدم این کتاب در مورد روش های آموزش تمرکز و آموزش روش های بهینه یادگیری است. و تعریف کتاب از خودش ( مغزتان را بهبود دهید، همه‌چیز را سریع‌تر یاد بگیرید، و بهترین شکل از زندگی خود را بیابید)

خلاصه ای از قسمت یک کتاب کتاب بی‌حد و مرز :

# مغز انعطاف پذیر است ما توانایی خارق العاده تغییر ساختار و سازمان دهی آن را در طول زمان از طریق شکل دادن مسیرهای عصبی جدید و یادگیری هر چیز جدیدی را داریم.

# اگر یادگرفتن به معنای ایجاد ارتباط جدید باشد به خاطر آوردن نیز حفظ این ارتباط است.

# باوری که ممکن است در واکنش به فراموش کردن در خود ایجاد کنیم بسیار بیشتر از افت حافظه به ما آسیب میزند.

# انعطالف پذیری یعنی یادگیری که به تبع آن یعنی زندگی چیز ثابتی نیست و با بهینه سازی و بازنویسی مغز خود می توانید هر چیزی که میخواهید بلشید یا هر چیزی را که می خواهید به دست بیاورید و با دیگران به اشتراک بگذارید.

# تحقیقات نشان میدهدانسان تقریبا 50 درصد از آنچه در یک ساعت می آموزد و 70 درصد از آن چه در 24 ساعت می آموزد را فراموش میکند.

توانایی طبیعی ما برای تمرکز بعد از 10 الی 40 دقیقه افول می کند اگر بیش از این برای کاری زمان صرف کنیم نتایجی کمتر از زمان صرف شده خواهیم گرفت به دلیل حواس پرتی که پیشنهاد می شود از روش زمان بندی پمودورو برای انجام کارها استفاده شود. 25 دقیقه کار 5 دقیقه استراحت.

با استراحت آغاز و پایان های بیشتری خلق میکنید و چیزهای بیشتری یاد میگیرید

# تکنیک هایی برای مطالعه موثرتر:

1- فراموش کنید: هر چیزی راکه حواس شما را از موضوع پرت میکند به این منظور کاغذی در کنار خود قرار دهید و افکاری که به کار اصلی شما ربطی ندارد بر روی آن یاداشت کنید تا بعد از کار به آن ها رسیدگی کنید. اطلاعاتی که از قبل در مورد مطالعه دارید را کنار بگذارید تا با ذهن باز تری مطلب را دنبال کنید.

۲- عمل کنید: مثل یاداشت برداری یا علامت زدن قسمت های مهم.

3- وضعیت روحی: آگاهانه حالات هیجان و لذت و کنکاوی را انتخاب کنید.

۴- تدریس کنید: اگر دوست دارید منحنی یادگیری حسابی بهیود  دهید با هدف آموزش اطالاعات به فردی دیگر بیاموزید.

5- برنامه ریزی کنید: برای فعالیت های خود در روز برنامه داشته باشید.

۶- مرور کنید: یکی از بهترین راه ها برای کاهش تاثیرات منحنی فراموشی به خاطر آوردن آنچه آموخته اید با تکرار فعالانه است. جهت بهره بردن از این اصل پیش از آغاز خواندن یک دقیقه زمان صرف کنید و فعالانه هر آنچه را که جلسه قبل آموخته اید را بازیابی کنید.

# سیستم RAS مغز مانند یک فیلتر عمل میکند و علایق تان را بیشتر به شما نشان میدهد و چیزهایی را که شما به آن توجهی ندارید را پنهان میکند

# سوال درست و هدف درست تعیین کنید تا به چیز های که مطلوب شما است توجه شما جلب شود. مانند ( چه طور باید اوضاع را بهتر کنم؟) یا ( چه طور باید کتاب هایی که مشخص کرده ام بخوانم بفهمم و استفاده کنم

Leave a Comment