بهینه سازی پرتفوی میانگین واریانس مارکویتز چیست؟

بهینه‌سازی پرتفوی میانگین واریانس مارکوویتز که به مدل مارکویتز یا نظریه مدرن پورتفولیو نیز معروف است، یک چارچوب ریاضی است که توسط هری مارکویتز برنده جایزه نوبل در سال 1952 ایجاد شد. هدف این مدل با ترکیب بهینه دارایی‌ها در یک سبد، حداکثر کردن بازده و مدیریت ریسک است. بر اساس این ایده است که … Read more