تفاوت probabilistic و possibilistic در احتمال

دو نوع استنباط وجود دارد: probabilistic  و possibilistic 

در حالت possibilistic ، شخص به امکان یا عدم امکان وقوع برخی رویدادها علاقه مند است.

در حالت probabilistic ، احتمال واقعی رویدادها نیز در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید